ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ


TI EINAI TO KEKYKAMEA

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) αποτελεί "ανοιχτή" δομή κοινωνικής φροντίδας που απευθύνεται σε όλα τα άτομα με αναπηρίες,ανεξάρτητα από την ηλικία τους,το είδος και το βαθμό αναπηρίας.
Διαθέτει σύγχρονές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό και αποτελεί φορέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Παρέχει υπηρεσίες διάγνωσης, ενημέρωσης, εκπαίδευσης, υποστήριξης και αποκατάστασης στα άτομα με αναπηρίες.

ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

  • Η αναπηρία είναι ζήτημα ανθρώπινων δικαιωμάτων.
  • Τα εμπόδια που υπάρχουν στην κοινωνία οδηγούν στη διάκριση και στον κοινωνικό αποκλεισμό.
  • Τα άτομα με αναπηρία αποτελούν μια ανομοιογενή ομάδα πληθυσμού.
  • Η καταπολέμηση της διάκρισης και τα θετικά μέτρα οδηγούν στην κοινωνική ένταξη.
  • Τα άτομα με αναπηρία διεκδικούν ίσες ευκαιρίες, όχι φιλανθρωπία.
  • Αν κοιτάξουμε τα πρόσωπα που έχουμε δίπλα μας θα διαπιστώσουμε απλά ότι ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ