ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ


TI EINAI TO KEKYKAMEA

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) αποτελεί "ανοιχτή" δομή κοινωνικής φροντίδας που απευθύνεται σε όλα τα άτομα με αναπηρίες,ανεξάρτητα από την ηλικία τους,το είδος και το βαθμό αναπηρίας.
Διαθέτει σύγχρονές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό και αποτελεί φορέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Παρέχει υπηρεσίες διάγνωσης, ενημέρωσης, εκπαίδευσης, υποστήριξης και αποκατάστασης στα άτομα με αναπηρίες.
Πραγματοποίηση Α Τεστ στα Νηπιαγωγεία της Σάμου
Τους Μήνες Μάιο και Ιούνιο 2009 πραγματοποιήθηκε το Α Τεστ σε 19 νηπιαγωγεία της Σάμου (σε 120 παιδιά).
Η Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας αφορά παιδιά προσχολικής ηλικίας λίγο πριν αρχίσουν τη φοίτηση τους στο σχολείο.
Με το Α Τεστ εντοπίζονται έγκαιρα τα παιδιά που δεν είναι ακόμα έτοιμα και αναπτυξιακά ώριμα ν' αρχίσουν το σχολείο και δίνεται η ευκαιρία ν' αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες πριν την ένταξη τους στο σχολείο και να προληφθούν μελλοντικά Μαθησιακές Δυσκολίες και σχολική Αποτυχία με όλες τις κοινωνικές επιπτώσεις που αυτές συνεπάγονται
Ουσιαστικά το Α Τεστ αξιολογεί την ικανότητα μάθησης του παιδιού μέσω δύο οδών επικοινωνίας, της Ακουστικής - γλωσσικής και της Οπτικό - αντιληπτικής
Ελέγχουμε την :
α) Λεκτική ικανότητα, δηλαδή ικανότητα του παιδιού να χειριστεί το λόγο και τις λέξεις και
β) Πρακτική ικανότητα, δηλαδή τι μπορεί να κάνει το παιδί με τα χέρια του.
Εκτός από τη σχολική ετοιμότητα ελέγχεται η υπερκινητικότητα / διάσπαση προσοχής και η συμπεριφορά του παιδιού κατά τη διάρκεια της εξέτασης.