ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ


TI EINAI TO KEKYKAMEA

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) αποτελεί "ανοιχτή" δομή κοινωνικής φροντίδας που απευθύνεται σε όλα τα άτομα με αναπηρίες,ανεξάρτητα από την ηλικία τους,το είδος και το βαθμό αναπηρίας.
Διαθέτει σύγχρονές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό και αποτελεί φορέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Παρέχει υπηρεσίες διάγνωσης, ενημέρωσης, εκπαίδευσης, υποστήριξης και αποκατάστασης στα άτομα με αναπηρίες.
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ
  1. Έγκαιρη διάγνωση και αξιολόγηση της φυσικής, νοητικής,ψυχολογικής και κοινωνικής κατάστασης των ατόμων με αναπηρίες με σκοπό τον εντοπισμό και την καταγραφή των αναγκών κάθε ατόμου.
  2. Πληροφόρηση και ενημέρωση των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους για θέματα που σχετίζονται με την αναπηρία.
  3. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την εξάλειψη προκαταλήψεων και στερεοτύπων εις βάρος των ατόμων με αναπηρίες.
  4. Πρόληψη αναπηριών σε επιμέρους ή σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης και εξέλιξης (κινητικό, αντιληπτικό, νοητικό, κοινωνικό, ψυχικό) με παρεμβατικά προγράμματα στην κοινότητα.
  5. Συνεργασία με άλλες δομές κοινωνικής φροντίδας καθώς και αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ατόμων με αναπηρία για να επιτευχθεί καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτω. Ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια καταγραφής στοιχείων που θα βοηθήσουν στην ανάδειξη των προβλημάτων.


ΠΟΙΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ


Σε αυτά μπορούν να απευθυνθούν όλα τα άτομα με αναπηρίες, αυτοεξυπηρετούμενα ή μη και το οικογενειακό τους περιβάλλον όπως και κάθε πολίτης που επιθυμεί εξειδικευμένη ενημέρωση σε θέματα αναπηρία.