ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ


TI EINAI TO KEKYKAMEA

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) αποτελεί "ανοιχτή" δομή κοινωνικής φροντίδας που απευθύνεται σε όλα τα άτομα με αναπηρίες,ανεξάρτητα από την ηλικία τους,το είδος και το βαθμό αναπηρίας.
Διαθέτει σύγχρονές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό και αποτελεί φορέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Παρέχει υπηρεσίες διάγνωσης, ενημέρωσης, εκπαίδευσης, υποστήριξης και αποκατάστασης στα άτομα με αναπηρίες.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 1. Έγκαιρη διάγνωση και αξιολόγηση, έλεγχος ανάπτυξης παιδιών, παιδιατρική παρακολούθηση και συμβουλευτική γονέων.
 2. Κοινωνική και συναισθηματική στήριξη των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους.
 3. Ενημέρωση των ατόμων με αναπηρίες για τα δικαιώματα τους (παροχές, επιδόματα κ.λ.π).
 4. Φυσιοθεραπεία παιδιών και ενηλίκων.
 5. Λογοθεραπεία παιδιών και ενηλίκων.
 6. Εργοθεραπεία παιδιών και ενηλίκων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του,υλοποιεί διάφορα προγράμματα όπως:

 1. Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για την αναπηρία σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στόχοι του προγράμματος είναι : α) Ενημέρωση των παιδιών σχετικά με την αναπηρία. β) Ευαισθητοποίηση ως προς τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. γ) Αλλαγή νοοτροπίας - σταδιακή εξάλειψη προκαταλήψεων και στερεοτύπων.
 2. Πραγματοποίηση προγράμματος "Προσβάσιμες διαδρομές κοινωνικής ένταξης ΑμεΑ".Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες. Σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση απομόνωσης. Επιχειρεί να δώσει τη δυνατότητα να συμμετέχουν τα άτομα με αναπηρίες σε δραστηριότητες έκφρασης και ψυχαγωγίας.
 3. Εφαρμογή προγράμματος για την πρόληψη των ατυχημάτων στον υδάτινο και παροχή πρώτων βοηθειών. Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιείται στους μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 4. Σεμινάρια πρώτων βοηθειών στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση.
 5. Συμμετοχή σε έρευνα που πραγματοποιεί το ινστιτούτο Υγείας του παιδιού σχετικά με το πόλο της περιβαλλοντικής έκθεσης σε βαριά μέταλλα στην νευροαναπτυξιακή εξέλιξη των παιδιών.
 6. Στις 29/11/2008 πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα : " Αναπτυξιακές και μαθησιακές δυσκολίες στην παιδική ηλικία.Πως μπορούμε να παρέμβουμε ". Ομιλήτριες της ημερίδας ήταν οι : α) Κ. Σοφιανού, Παιδίατρος Ινστιτούτου Υγείας του παιδιού. β) Ε. Αντωνοπούλου, Διευθύντρια ΕΣΥ Αναπτυξιακή Παιδίατρος Αττικό Νοσοκομείο. γ) Α. Πρασούλη, Παιδίατρος Ινστιτούτου Υγείας Του Παιδιού. δ) Αντωνιάδου - Κουμάτου, Δυευθύντρια Κοινωνικής κ' Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Ινστιτούτου Υγείας του παιδιού.
 7. α) Στις 4 και 5 Απριλίου 2009 πραγματοποιήθηκε Σεμινάριο με θέμα : " Εντατική διήμερη εκπαίδευση στο Σύστημα Επικοινωνίας Μέσω Ανταλλαγής Εικόνων (PECS)। β) Στις 6 Απριλίου 2009 πραγματοποιήθηκε Σεμινάριο με θέμα " 9 απαραίτητες δεξιότητες επικοινωνίας ".
 8. Τα σεμινάρια απευθύνονταν σε θεραπευτές κοινωνικούς επιστήμονες, εκπαιδευτικούς και γονείς.